Tjänster

Ekonomisk förvaltning

Vi på Fastighetsförvaltning Svenska AB hjälper er att ta hand om allt från budgetar och årsrapporter till snabb betalning och korrekt bokföring av fakturor. Allt på ett säkert och bekvämt sätt för styrelse och medlemmar. Med ekonomisk förvaltning underlättar det för styrelsen, att fortlöpande ta hand om ekonomin i din hyresgästförening. Vårt motto är att skapa ett nära samarbete med er som underlättar styrelsens arbete och skapa mervärden för er förening. Ekonomisk förvaltning inkluderar budget- och löpande redovisning samt hantering av skatter, lån, betalningar och årsredovisningar. Samtidigt hjälper det din administration att uppfylla sitt ansvar att följa lagar och regler.

Teknisk förvaltning

En välskött byggnad med fortlöpande underhåll är bra för hyresgästföreningens ekonomi samtidigt som det skapar en trevlig och säker boendemiljö för medlemmarna. Teknisk förvaltning är ett av de bästa sätten att se till att fastigheten mår bra så att värdet behålls eller till och med ökar. En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för föreningens ekonomi samtidigt som det skapar en trevlig och säker boendemiljö för medlemmarna.

Verksamhetsservice

Med effektivare förvaltning kan styrelsen fokusera mer på strategier och långsiktig utveckling av fastigheten. Med verksamhetsservice kan ni arbeta mer effektivt och hållbart så att styrelsen kan uppfylla sitt ansvar för dokumenthantering och planering.

Fastighetsdrift

Det är trevligt att bo i en fastighet där allt fungerar. Där styrelsen och medlemmarna kan vara säkra på att lamporna tänds. Där du vet att värme, ventilation och vatten övervakas så att eventuella problem åtgärdas vid rätt tidpunkt av yrkesverksamma hos oss på Fastighetsförvaltning Svenska AB. Kort sagt, att allt fungerar som det är tänkt att göra.

Lokalvård

Att ha ett rent hus och en ren miljö är en viktig faktor för välbefinnandet. Fastighetsförvaltning Svenska AB har lång erfarenhet av effektiv och hållbar lokalvård. Du får hjälp att hålla trappor, entréhallar, tvättstugor, soprum och andra gemensamma utrymmen rena och inbjudande.

Utemiljö

Välskötta, attraktiva gårdar och grönområden är viktiga för att skapa välbefinnande. Fastighetsförvaltning Svenska AB har stor erfarenhet av att underhålla trädgårdar, gräsmattor, buskar, stigar, terrasser och andra saker runt huset. Vi skapar en utomhusmiljö som förbättrar välbefinnandet och säkerheten i utomhusmiljön året runt.